BORANG DAFTAR AHLI PKPU   |   Semak Pendaftaran Ahli
NOTA : Maklumat bertanda * adalah wajib diisi. Borang ini untuk kakitangan dalam skim perkhidmatan Hal Ehwal Islam sahaja.
Maklumat Peribadi
Nama
:
*
No. KP Baru
:
* tanpa (-)
Jantina
:
Bangsa
:
Status
:
Alamat Surat Menyurat *
:
No Telefon HP
:
*
Email
:
Laman Web(jika ada)
:
Maklumat Perkhidmatan
Kelulusan Tertinggi
:
Tarikh Lantikan Terawal   Klik Sini Untuk Tarikh Lantikan dd-mm-yyyy
Tempat Bertugas Terkini
:
Jawatan
:
Gred  
Bidang Pengajian    
1)
2)
3)
Sumbangan Yang Boleh Ditawarkan kepada PKPU
1)
2)
3)
:
Saya adalah dalam skim perkhidmatan Hal Ehwal Islam.